Ondernemen

31 Maart 2021

Ondernemen

Bedrijvig Aarschot Aarschot is van oudsher een bruisende stad met veel bedrijvigheid. Hoewel Aarschot nog steeds veel ondernemers telt, heeft het centrum nood aan zuurstof. Met Groen Aarschot willen we graag met de bestaande ondernemers op zoek gaan naar deze noodzakelijke zuurstof voor zowel de gevestigde waardes als starters.

Aarschot is een bedrijvige stad met veel ruimte en mogelijkheden. Lokaal verankerde handelaars en ondernemingen zorgen voor duurzame en lokale tewerkstelling. Daarom is het net belangrijk dat onze gemeente hen zoveel mogelijk kansen geeft, ruimte biedt en hen voorziet van de nodige ondersteuning.

De mythe dat de dominantie van auto's nodig is voor onze handelaars gaat niet op. Daarom kiest Groen er voor om vooral in te zetten op:

  1. Kernversterking als motor voor de lokale handel
  2. Ondersteuning en zuurstof bieden aan bestaande handelaars en ondernemers
  3. Nieuwe handelaars en ondernemers aantrekken
  4. Sociale tewerkstelling

Kernversterking als motor voor de lokale handel

Kernversterking zorgt voor een versterking van de lokale economie en handel. Onder kernversterking verstaan we het stimuleren van handelaars en ondernemers om zich specifiek in onze kernen te vestigen. Een belangrijk bijkomend voordeel van het bundelen van onze ondernemers is dat je maar naar één plaats hoeft te gaan voor al je boodschappen en diensten, en we dus ook een klimaatvriendelijke gemeente creëren. Om deze kernversterking te bekomen, willen we eerst samen met onze bestaande handelaars duidelijk de bedrijvige kernen afbakenen, op maat van de lokale noden. Dit plan zal de basis vormen van toekomstige beleidsbeslissingen en initiatieven.

 

In onze kernen is het belangrijk dat we streven naar een gezonde mix van handel, horeca, diensten, vrije beroepen en nieuwe initiatieven. Elk segment zou in het plan een duidelijke plaats kunnen krijgen opdat ieder tot zijn recht komt en zijn capaciteiten maximaal kan benutten. Zo zouden we graag aan de aanpalende horecazaken op eenvoudige en voordelig wijze onze Grote Markt en de Bonewijk in de zomerperiode ter beschikking stellen. Op deze manier creëren we een plein waar opnieuw terrassen volk kunnen aantrekken. We willen ook onze speciaalzaken laten schitteren tussen de grotere ketens. Hiervoor voorzien we hieronder nog enkele stimulansen.

 

Een groeiende uitdaging is het wegvallen van handelaars en ondernemers in de kernen van onze deelgemeenten. Daarom wil Groen enerzijds verhinderen dat er nieuwe baanwinkels geopend worden. Anderzijds zouden we graag de handen in elkaar slaan om per deelgemeente minimum één gedeeld pand uit te bouwen waar ruimte is voor een gemeentelijk loket, een buurtwinkel en een sociale ruimte.

Ondersteuning en zuurstof bieden aan bestaande handelaars en ondernemers

Naast onze initiatieven rond kernversterking, zien we nog meer kansen om onze bestaande handelaars te ondersteunen en zuurstof te bieden. Enerzijds willen we rechtstreekse impulsen bieden zoals een weloverwogen subsidie op maat voor groene en duurzame investeringen. Hierdoor heeft de lokale handelaar er alle baat bij om het gebouw waar we samen in investeren, te blijven gebruiken.

 

Anderzijds is er een grote taak weggelegd voor onze eigen gemeentelijke werking. Hieronder formuleren we onze initiatieven:

  • Onze vernieuwde website van Stad Aarschot aanvullen met een volledig segment over de handelaars, ondernemers en vrije beroepen gevestigd op het grondgebied Aarschot en deelgemeenten. Hierdoor krijgt iedereen meteen vlot zicht op wat je waar kan verkrijgen en raakt men meer vertrouwd met het bestaande aanbod binnen de stad. Ongekend is onbemind.
  • De borden 'Aarschot winkelstad’ zijn met de jaren wat vervaagd. We willen graag samen met onze handelaars en dienst communicatie aan de slag gaan met een verfijnde maar duidelijke promocampagne om onze lokale economie in de spotlights te plaatsen. We willen hiermee ook inzetten op het merk Aarschot.
  • Als laatste kijken we in eigen boezem. In het gemeentelijk aankoop- of toewijzingsbeleid is er ruimte om bijkomende voorwaarden in te stellen. Naast het duurzaamheidselement zouden we ook graag hebben dat onze eigen diensten eerst kijken naar handelaars in en rond Aarschot.

Nieuwe handelaars en ondernemers aantrekken

Aarschot heeft alle troeven in handen om zijn kern opnieuw tot leven te laten komen. Door initiatieven te nemen om nieuwe ondernemers aan te trekken willen we ook meteen de leegstand in ons centrum aanvechten.

  • We willen via de website van de gemeente nieuwe ondernemers op eenvoudige manier informeren hoe ze hun zaak kunnen opstarten, bij welke diensten ze hiervoor terecht kunnen en op welke locaties in onze gemeente hun zaak het beste tot zijn recht zou komen.
  • Ook willen we per vrijstaand pand informeren welke oppervlakte en infrastructuur beschikbaar is en wat de actuele huurprijs is.
  • We denken aan een nieuwe gelaagde vestigingspremie op basis van ons inrichtingsplan. Zoals eerder aangegeven willen we voor groot Aarschot een plan uittekenen in welke regio, welke handelaar, ondernemer of vrije beroepen het best tot zijn recht zou komen op basis van de lokale noden, infrastructuur en mogelijkheden. Starters, of handelaars die verhuizen, volgens dit plan, kunnen beroep doen op deze premie. De rechtstreekse bron voor deze bijkomende uitgave zien we komen uit een vernieuwde gelaagde leegstandstaks. We rekenen een leegstandstaks aan vanaf 6 maand leegstand en deze evolueert per 6 maand naar een duurdere leegstandstaks. Het mag geen vanzelfsprekendheid meer zijn dat een handelspand in het stad langer leeg staat door te hoge huurprijzen en/of slechte kwaliteit van het pand.

Sociale tewerkstelling

Sociale tewerkstelling biedt de mogelijkheid om ook mensen die niet terecht kunnen in ons reguliere systeem actief te betrekken en biedt hen de kans zichzelf te ontplooien. In omliggende gemeenten zien we al enkele jaren goede en breed gedragen initiatieven. We zien het als onze taak om op lokaal vlak op zoek te gaan naar partners om deze sector verder uit te bouwen. Als stad willen we dan ook graag kijken hoe wij deze sector die lokaal tewerkstelling aanbiedt, verder structureel en logistiek kunnen ondersteunen. Het kan zelfs een interessante piste zijn om uit te kijken naar de oprichting van een sociaal-economie-bedrijf indien nodig.