26 mrt 2018

Lokaal bestuur en participatie

Groen Aarschot gaat voor een democratie met veel ruimte voor de actieve burger. Via co-creatie, hoorzittingen, enquêtes, adviesraden,... willen we echte inspraak maximaal stimuleren.

We staan voor een eerlijk, open en democratisch beleid dat wordt gestuurd vanuit de nieuwe structuur binnen stad en OCMW, om zo de dienstverlening dichterbij de bevolking te brengen.