Hans Torfs

plaats 19

Naam: Hans Torfs

Leeftijd: 59 jaar

Woonplaats: Aarschot

Motivatie:

Ik ben Hans Torfs, geboren en getogen te Aarschot in een gezin met drie kinderen.

Zodoende is er een sterke binding met de stad en haar omgeving en geschiedenis.

Ik liep school in het Sint-Jozefscollege, alwaar ik moderne talen en kunstgeschiedenis studeerde.

Misschien ben je me al tegengekomen in de rolstoel , zodoende ben ik me terdege bewust van de moeilijke toegankelijkheid van veel plaatsen .

"Graag wil ik ook pleiten voor een warmere samenleving met meer oog voor de ‘MENS’ "