Groen Groot- Aarschot gaat in kartel met onafhankelijken naar de gemeenteraadsverkiezingen.

12 Juni 2012

... en kiest resoluut voor een groen ? progressief - sociaal  programma en beleid  Groen Groot-Aarschot gaat op 14 oktober 2012 naar de kiezer in kartel met onafhankelijke, gedreven inwoners die niet meteen een politieke kleur hebben maar eveneens ijveren voor een groen-sociaal, vooruitstrevend en constructief beleid. Elk vanuit hun eigen invalshoek; milieu, sociaal, vakbond, fietsbeweging, multiculturele samenleving,? geven ze vorm aan het programma.

Een kleine greep hieruit:

  • ?Een degelijke woning in een aangename omgeving is een recht voor iedereen. Leegstand past niet in dit plaatje. Dankzij sociale huisvesting wordt wonen betaalbaar.?
  • Alle inwoners, zowel van het stadscentrum als van de deelgemeenten, moeten zich eenvoudig en gemakkelijk kunnen verplaatsen. Mobiliteit is belangrijk, voor oud en jong, mobiel en minder mobiel. Zowel als fietser, voetganger, als het openbaar vervoer  en de auto krijgen elk hun plaats.
  • We geven terug ruimte aan de voetganger, de fietser, de skater, de kinderkoets, de natuurbelever,? waar dit nodig en beter is.? 
  • Groot-Aarschot moet eveneens ruimte bieden voor kinderen en jongeren, om naar school te gaan, zich te ontspannen, om zich goed te voelen. ? 
  • Ouderen verdienen eveneens onze aandacht. Ze zijn ook steeds met meer. We willen hen de kans geven om zich te ontspannen, goed te voelen en te wonen in een aangename omgeving. ? 
  • Het economisch beleid passen we aan aan de behoeften van de inwoners en aan de grootte van onze provinciestad. We kiezen voor een duurzame economie die niet ten koste gaat van woonkwaliteit, van de nog beschikbare natuur en open ruimten. Een economie met een voordeel voor de bevolking en de omgeving. ? 
  • De zachte recreatie in onze mooie natuurgebieden kan nog meer ondersteund worden. Deze gebieden en andere natuurparels staan steeds meer en meer onder druk en verdienen echt onze aandacht.

Groen Aarschot schuift de volgende 3 mensen naar voor als hun lijsttrekkers.

  • 1ste plaats wordt bekleed door huidig gemeenteraadslid Johan Van de Schoot. Vanuit de ervaring in de gemeenteraad zal hij de groep verder aansturen tot een kritische maar opbouwende fractie binnen de raad.
  • 2de plaats is voor huidige provincieraadslid Betty Kiesekoms. Met een pak ervaring en veel zin om verder te blijven werken gaat ze voor een groen en sociaal beleid in onze stad.
  • 3de plaats wordt voorzien voor Petra Vanlommel. Zij heeft de voorbije jaren actief meegewerkt achter de schermen. Ze wil blijven werken volgen het principe 'zien, luisteren, denken, doen' en meewerken aan concrete voorstellen.   

Aangevuld met alle andere groene en onafhankelijke kandidaten, zullen zij samen groen verder op de Aarschotse politiek kaart zetten en ervoor zorgen dat ze een duidelijke stem krijgen in de gemeenteraad. 

Groen staat klaar voor Aarschot met een positief alternatief