Groen Aarschot transparant

26 Oktober 2018

Groen Aarschot transparant

Omdat zeer veel geruchten (met wisselend waarheidsgehalte) de ronde doen, wil Groen Aarschot graag volledig open kaart spelen: daar heeft de burger en de Groen-kiezer recht op.

 

Ja, Groen had een voorakkoord

Op 14 oktober werd Groen één van de winnaars van de lokale verkiezingen in Aarschot. Daarmee kreeg de lokale politiek een duidelijk signaal dat eindelijk werk gemaakt moet worden van een menselijk, eerlijk en gezond beleid. Groen had dit beleid zeer graag mee vorm gegeven vanuit de meerderheid.

We werden in 2015 uitgenodigd om in overleg te gaan met sp.a en CD&V. Gezien een absolute meerderheid er wellicht niet zat aan te komen, had Groen partners nodig om haar visie en programma te kunnen uitvoeren.

Met CD&V en sp.a is hard gewerkt aan een gemeenschappelijke visie waar een groot deel van het programma van Groen in terug te vinden is. We zijn nog steeds erg fier op deze visie die op onze website staat. Het is uitermate jammer dat dit progressief project geen meerderheid haalde.

 

Ja, dat was een moeilijke afweging

Groen werd tijdens de gesprekken in 2015 gevraagd om de samenwerking te bezegelen met een formeel voorakkoord, onder de vorm van voordrachtsaktes. Het was geen gemakkelijke beslissing en tot vandaag blijft dit een moeilijke en lastige afweging.

Het belangrijkste argument om toch in te stemmen met dit akkoord was de inhoud: Groen ging destijds overstag omdat twee grote Aarschotse partijen hiermee de belofte deden om mee een deel van het groene programma uit te voeren, om mee te zorgen voor duurzame energie, voor een inhaalbeweging qua fietspaden en voor een verbindend sociaal beleid.

In meer dan 70% van de Vlaamse gemeenten wordt een nieuwe coalitie gevormd op basis van een voorakkoord. Dat ziet Groen liever anders, maar als je op een gegeven moment je project wil realiseren, kan je niet als enige de kop in het zand steken, terwijl intussen andere partijen afspraken maken. Dat was ook in 2012 in Aarschot bij de coalitievorming duidelijk gebleken.

Anderzijds moeten we nu vaststellen dat dit zowel moreel als strategisch een foute keuze is geweest. Hoewel met de beste bedoelingen ondertekend, blijft het principe en vooral de geheimhouding van het voorakkoord terecht moeilijk liggen.

Groen Aarschot had 100% transparant moeten zijn naar kiezers, nieuwe leden en kandidaten.

Groen is dertig jaar lang ongebonden naar de kiezer getrokken, maar heeft deze keer wel deelgenomen aan een jammerlijk politiek spel. Dit is voor Groen een belangrijke les voor de toekomst.

 

Ja, Groen wil constructief blijven werken

Groen heeft zich zowel voor als na de verkiezingen steeds constructief opgesteld. Het gaat om de toekomst van Aarschot en niet om wie burgemeester wordt. De afgelopen 24 jaar - 4 legislaturen reeds - voerde Groen steeds een constructieve oppositie met belangrijke bijdragen in dossiers, zoals in 2018 nog het fietsbeleidsplan. Groen wil deze lijn verder zetten en rekent op dezelfde constructieve houding bij alle Aarschotse partijen in meerderheid en oppositie.

Groen wil het voorakkoord dan ook niet gebruiken om een coalitie tegen te werken en heeft meteen aangegeven dat het bereid is om elke binding ongedaan te maken. De recente bewering dat dit niet het geval is, is dan ook manifest onjuist.

Voor Groen is het nu tijd om aan de slag te gaan met het mandaat dat de Aarschotse bevolking gegeven heeft. Groen zal tonen dat het het vertrouwen van de kiezer waard is.

Want één ding is duidelijk: een belangrijk deel van de Aarschottenaars heeft gekozen voor een menselijker, eerlijker en gezonder Aarschot.