Fijn stof tot nadenken: is doorstromend autoverkeer - in welke richting ook - echt een meerwaarde voor de gezelligheid van een stad?

03 Mei 2019

Fijn stof tot nadenken: is doorstromend autoverkeer - in welke richting ook - echt een meerwaarde voor de gezelligheid van een stad?

Onze bekommernissen bij het nieuwe circulatieplan voor Aarschot:

We willen een leefbaar, aangenaam stadscentrum. Mensen moeten centraal staan, dus ook in een circulatieplan. Het circulatieplan moet volgens ons letterlijk ruimte scheppen voor voetgangers, shoppers, fietsers, kinderen, rolstoelen, buggies, … en oog hebben voor hun comfort en veiligheid.
+ De fietszones zien er top uit. Wij zouden zelfs gaan voor nog een grotere fietszone. Een goede inrichting van de fietsstraat zodat de automobilist achter de fietsers blijft, duidelijke signalisatie op o.a. het wegdek, zorgen dat iedereen weet wat kan en niet kan en we zijn vertrokken!
+ De voetgangerszone in de Theo Debeckerstraat en op de Grote Markt klinkt als muziek in de oren, maar we missen nog concrete maatregelen voor voetgangers in bv de Martelarenstraat. Voetgangers worden nog teveel naar ons goesting verbannen naar die te smalle restruimte die men wel eens voetpad noemt. Een voetpad is in het plan eigenlijk de ruimte die overblijft naast de autorijweg en autoparkeerplaatsen. Dat is in strijd met het STOP-principe.
- We maken er geen geheim van: we zijn geen fan van de shop & go plaatsen op de Grote Markt. Een shop & go zone stimuleert vooral zoekverkeer dat al snel 25% van het autoverkeer in je stad uitmaakt. We kennen het allemaal: de zoektocht naar die ene vrije parking voor de deur waar dan toch de auto voor je snel inrijdt. Bovendien moet je als fietser altijd heel erg opletten voor portieren die open zwieren, auto’s die plots uit de parking rijden, … voor kinderen is dit niet evident.
- We zijn erg bezorgd over het doorgaand verkeer: de kortste weg tussen het station en Rillaar gaat binnenkort over de Grote Markt. Doorgaand verkeer is overbodig verkeer waar een handelscentrum niets aan heeft. Dat is verkeer dat zelfs storend.
Tellingen tonen aan dat doorstromend verkeer nog eens 25% van het totale autoverkeer uitmaakt. In totaal dus 50% verkeer dat enkel verkeersoverlast, extra fijn stof en CO2 oplevert.... Geen meerwaarde wat ons betreft.
We hopen dat de Aarschotse automobilist uiteindelijk niet kiest om deel uit te maken van de groep simpelweg ‘doorgaand verkeer en zoekverkeer’, maar kiest voor een 100% bruisend en menselijk Aarschot.