Demerbrug aan Bekaf: De ontbrekende schakel

20 Mei 2010

Veilig naar school, goede verbinding met zwembad, cinema, stadsfeestzaal, toekomstige bushalte en zachte recreatie op wandelafstand? Demerbrug aan Bekaf: DE ontbrekende schakel.  

De Bekafomgeving aan de ring is een gevaarlijk en onveilig knooppunt: auto's en bussen die op en aan rijden, fietsers en voetgangers die verplicht zijn om zich te mengen in het autoverkeer.

Het is belangrijk dat fietsers en voetgangers op een veilige manier en vooral zonder ongelukken hun bestemming kunnen bereiken. Als dit dan nog eens kan via een leuke weg, is dat mooi meegenomen.

Inwoners van de Bekafwijk, Doornberg, zwemmertjes van school, jeugdverenigingen op Bekaf ? kunnen de Demervallei met zwembad, jeugdhuis, cinema, stadsfeestzaal, skatepark, bushalte en het stadscentrum bereiken zonder de oostelijke ring over te steken!

De brug vormt een toegangspoort op wandelafstand tot een uitgebreid gebied voor zachte recreatie.

Daarom heeft Groen! Aarschot dit plan, op de GECORO en de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening en openbare werken, voorgesteld en verdedigd. Het was dan ook prettig om horen dat het plan zeer grote, zelfs unanieme bijval kreeg.

De bevoegde instanties op Vlaams niveau hebben het voorstel, dat we kaderen in het ontwikkelingsplan van de Demer waar waterbeheersing, recreatie en natuurbehoud centraal staan, zeer positief onthaalt. 

Groen! Aarschot hoopt dan ook dat de Aarschotse meerderheid dit plan eindelijk mee zal ondersteunen en verder wil uitwerken

Het geboortebos, de Leiberg kunnen nieuw  leven ingeblazen worden. Andersom kunnen fietsers van o.a. Rillaar op een aangename en veilige manier de  Bekafsite aandoen.

Zo zie je maar dat veel mensen gebaat zijn met een voetgangersbrug ter hoogte van Bekaf. Dit betekent een grote en snelle stap vooruit.