De Vragende Partij

02 Oktober 2012

is een inititiatief van en ging van start op 14 juni 2012. Iedereen die zich registreerde kon een voorstel lanceren in zijn of haar gemeente.De Vragende Partij

deredactie.be

Het antwoord van Groen Groot Aarschot op de 10 meest gesteunde voorstellen lees je hier:

  • Station

"Ik stel voor dat de overdekte fietsparking aan het station onder de nieuwe brug direct gratis te beschikking wordt gesteld aan de pendelaars." (Koen Nys - Aarschot - 15/06/2012)

Groen Groot-Aarschot vindt dit een heel goed voorstel en wil deze gratis fietsparking onmiddellijk openen. De betrokken partijen hebben tijd genoeg gehad om de fietsparking af te werken. Dit is echt een gemiste kans bij het begin van het nieuwe schooljaar. Daarom stellen we voor om op zondag 2 september de fietsparking plechtig te openen.

  • Begijnhof

"Ik stel voor om het Begijnhof verkeersvrij te maken. Wagens mogen dan langs alle zijden de stad in, maar nergens doorsteken. Dat doen ze nu langs 3 scholen, Begijnhof en wandelkade. Onverantwoord." (Peter Mulders - Aarschot -14/06/2012)

Het idee "wagens op de ring, mensen in de stad" juichen we toe. Een nieuw globaal plan voor de ganse stadskern, Begijnhof en toegangswegen inbegrepen, is nodig. De hele verkeersproblematiek oplossen is haalbaar èn betaalbaar. Met veel inspraak en in dialoog met alle belanghebbenden. Het doorgaand verkeer leiden we op een correcte en efficiënte manier om. Inwoners krijgen uiteraard toegang. We geven meer ruimte aan de schoolgaande jeugd, fietsers, wandelaars en spelende kinderen. Wij zijn voor!

  • Mobiliteit

"Ik stel voor dat men de fietspaden in en rond de stad eindelijk eens onder handen neemt . Putten , barsten , steentjes , modder , glas ,..... alles ligt erop of is er mis mee om ze niet te gebruiken."  (Johan Merckx - Aarschot - 04/07/2012)

Investeringen in fiets- en voetpaden zijn een must. En worden niet zoals in 2010 met 124 000 euro verminderd. Niets zo ellendig als putten, barsten, hoge borduren, kapotte tegels. We richten een (online)meldpunt op Een team doet snel de kleine herstellingen. Modder, steentjes, glas, sneeuw worden meteen geruimd. Goede fietspaden motiveren studenten om met de fiets naar school te gaan. Reeds vanaf de aanleg houden we rekening met de zachte weggebruiker. Fietsers en voetgangers verdienen het beste.

  • Grote Markt (1)

"Ik stel voor dat de Grote Markt in Aarschot volledig verkeersvrij wordt." (Johan De Vriendt - Aarschot - 16/06/2012)

Groen Groot-Aarschot kan hier kort en krachtig over zijn. Een autovrije Grote Markt als onderdeel van een doordacht mobiliteitsplan. Daar gaan we voor!

  • Schaluin

"Meer fietsparking op het Schaluin, zodat de fietsen niet meer op het trottoir tegen de gevels hoeven te staan." (Johan Van Hecke - Aarschot - 15/06/2012)

Rondom het Schaluin liggen twee scholen en enkele druk bezochte horeca- en handelszaken die heel wat fietsers op de been brengen. Slim ingeplante fietsparkings zijn hier ONMISBAAR en essentieel in een goed mobiliteitsplan. De stallingen moeten zeker ook gemakkelijk te gebruiken zijn. Dit zonder een belemmering te vormen voor de vele voetgangers (schooljeugd, senioren en personen met een handicap) die daar passeren.  

  • Grote Markt(2)

"Ik stel voor dat u de grote markt in Aarschot terug meer rolstoelvriendelijker maakt dan nu het geval is met al die kasseiën."  (Gert Vos - Aarschot - 18/06/2012)

Minder-mobiele personen moeten zich op een vlotte manier kunnen verplaatsen. Voor de gedane kosten aan de Grote Markt hadden wij graag een markt die voor IEDEREEN vlot toegankelijk is. Ons voorstel: de toegankelijkheidscommissie brengt alles in kaart en aanpassingen worden uitgevoerd. Ook liggen er in Groot-Aarschot teveel stoepen en borduren slecht bij die wachten op goede aanpassingen. In de toekomst willen we zulke problemen voorkomen. Groen Groot-Aarschot gaat voor echte toegankelijkheid.

  • Energie

"Ik stel voor dat de burgemeester van Aarschot meewerkt aan Groene Energie in plaats van zich ondoordacht tegen windturbines in Gelrode uit te spreken!"  (Beth Vandersloten - Aarschot - 24/06/2012)

Energievoorziening is complex. Fossiele brandstof is eindig, kernenergie tevens niet veilig. Energiebesparing en groene energie zijn noodzakelijk. Windenergie maakt hiervan deel uit, dit is geen simpele oefening in het versnipperde Aarschot. Een objectieve studie maakt uit of windmolens kunnen ingeplant worden, we informeren burgers vooraf en laten ze participeren. We plaatsen zonnepanelen op openbare gebouwen, in 's Hertogenmolens moet een waterkrachtcentrale. We gaan voor een klimaatbeleid.

  • Veiligheid

"Ik stel voor dat er meer politietoezicht is. Ondanks een ruim wagenpark en meer dan 60 agenten is Aarschot de hemel op aarde voor criminelen. Ondanks tegenstrijdige cijfers is dit dagelijkse kost!"  (Zie Alles - Aarschot - 17/06/2012)

Een goed georganiseerd politiekorps is nodig in elke stad. Groen wil graag zowel politie tussen de mensen als een korps dat in ernstige omstandigheden onmiddellijk kan ingrijpen. Politieagenten "patrouilleren" per (elektrische brom-) fiets en zijn vlot aanspreekbaar. Wijkagenten zijn meer zichtbaar in 'hun' wijk. Waar mensen - en dus ook politie - aanwezig zijn, wordt criminaliteit ontmoedigd. Politie moet administratief ontlast worden zodat ze zich meer met hun kerntaken kunnen bezig houden.

  • Bestuur

"Ik stel voor dat alle partijen die nu van de daken schreeuwen dat het niet goed gaat in Aarschot en pleiten voor verandering ook eens komen vertellen HOE ze die verandering dan gaan doen gebeuren."   (Jan Van Vlasselaer - Aarschot - 04/07/2012)

Groen kiest voor een stevig klimaatbeleid met een schepen van klimaat. Groen gaat voluit voor groene energie, meer natuur en het maximale behoud van de open ruimte. Groen trekt de kaart van de zachte weggebruiker en zet in op openbaar vervoer. Groen gaat voor bovenwinkelwonen, klimaatneutrale woningen en sociale huisvesting. En een beleid zet je op poten voor en door mensen via inspraak en dialoog. Ga eens kijken op www.groenaarschot.be/programmapunten .

  • Laak

"Ik stel voor dat het project rond de Laak eindelijk eens gerealiseerd wordt!"  (Johan Van Hecke - Aarschot - 15/06/2012)
 
De plannen rond de Laak bestaan al een tijd, zijn goed maar blijven tot op heden jammer genoeg onuitgevoerd. Ze passen perfect in een stedelijk vergroeningsbeleid. Het Laakproject kan als groen lint door de stad het uitzicht en de biodiversiteit alleen maar ten goede komen. In de provincie Limburg zijn hiervan mooie voorbeelden. Bovendien kan de Laak het gebied (rond Bekaf) ontwateren. We vinden het belangrijk dat de buurt bij de realisatie betrokken wordt, zodat ook zij hun Laak genegen zijn.