Werken aan duurzaamheid en aan een grotere sociale gelijkheid zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ik wil van Aarschot een stad maken waar een schoon milieu en duurzame oplossingen iedereen ten goede komen.

Over mij

Ecologie en duurzaamheid zijn voor mij vanzelfsprekend en vormen de noodzakelijke ‘fond’ waarop we een goed functionerende samenleving kunnen bouwen. Al sinds mijn tienerjaren doe ik mijn best om hier mijn steentje toe bij te dragen.

Als werknemer in de sociale sector merk ik hoe mensen met een kwetsbaar profiel vaak het zwaarst getroffen worden door milieuvervuiling (gaande van zwerfvuil tot luchtvervuiling en geluidsoverlast), klimaatverandering (bijvoorbeeld door woningen die niet goed bestand zijn tegen extreem weer) en gebrek aan groene en open ruimte. Daarom vind ik het belangrijk om een groen beleid te voeren waar iedereen de vruchten van kan plukken – letterlijk en figuurlijk.

Deze planeet is onze thuis en er zorg voor dragen begint hier en nu.

Mijn missie voor Aarschot

Aarschot heeft heel wat potentieel om een groenere, duurzame en innovatieve stad te worden waar het goed leven is en iedereen zichzelf kan zijn. Ik werk er graag aan mee!

speerpunten voor Aarschot
  • Iedereen, ook kinderen, ouderen en minder mobiele Aarschottenaren kunnen zich vlot en veilig verplaatsen in de stad.
  • Natuurgebieden worden waar mogelijk met elkaar verbonden. In de stad maken we ruimte voor groene speel- en ontmoetingsplekken.
  • Aarschot speelt een voortrekkersrol op het vlak van duurzaam ondernemerschap dat ook lokale jobs creëert.
  • Deeltuinen en deelsystemen maken onze buurten dynamisch en het leven betaalbaar.
Ervaring en Betrokkenheid
  • Voormalig OCMW-raadslid voor Groen Aarschot
  • Vrijwilliger bij Natuurpunt Aarschot
Doe je mee? 

Wil je bijdragen aan een groenere toekomst? Doe mee met onze deur-aan-deur campagne of steun mijn campagne door een poster op te hangen. Samen maken we het verschil! Samen voor Aarschot en de provincie.

Andere Kandidaten