Alona Lyubayeva

plaats 18

Naam: Alona Lyubayeva

Leeftijd: 45 jaar

Beroep: Adjunct-directeur bij Internationaal Comité vzw

Familie: Mama van Lara, Rias en Niel, getrouwd met Jan

Engagementen: Bestuurder bij de burgerbeweging Hart Boven Hard & het toneelhuis ’t Nieuwstedelijk, medeoprichter van politieke burgerbeweging RefugeeParty, actief bij de Ouderraad van het Montfortcollege Rotselaar, Davidsfonds cultuurreizen en Basketbalclub GSG Aarschot. In het verleden: bestuurder van Davidsfonds vzw, Ouderraden van “De Regenboog” in Aarschot, “ ’t Krullevaart” in Wilsele, “De Rank” in Wezemaal, “De Klinker” Rotselaar en vrijwilliger bij zwemclub Schoonhoven.

Andere: Eerste generatie migrant uit Oekraïne, Sovjet-Unie. Trots op mijn afkomst maar thuis in Vlaanderen.

Woonplaats: Geboren en getogen in Kiev en woont al sinds 2000 graag in Aarschot

Staat als onafhankelijke op de Groen-lijst

Motivatie:

Ik geloof dat wij als burgers de toekomst mee bepalen. Hoe willen wij samenleven met elkaar? Hoe willen wij dat onze kinderen en kleinkinderen leven? Willen wij dat ze propere lucht inademen en dat ze drinkbaar water hebben, dat ze geen armoede kennen, dat ze gelijk zijn en gelijke rechten hebben, dat ze kunnen studeren, zich ontplooien en zichzelf zijn, dat ze werk hebben en dat ze ook wat kunnen ontspannen en verlof nemen? Daar hebben wij veel over te zeggen. Niet enkel tijdens de verkiezingen, maar elke dag opnieuw kunnen wij, als burgers, het verschil maken. Het is aan ons om het beter te maken voor ons en onze kinderen/kleinkinderen. Wij, als gewone burgers, dragen mee de verantwoordelijkheid over ons land en over hoe wij samenleven.

Samenleven in vrede in de publieke ruimte betekent dat iedereen een beetje water bij de wijn moet doen. Interesse tonen in elkaar, elkaar begroeten kost geen geld.  Ik geloof in de kracht van menselijke ontmoetingen en sociale contacten. In een stad als Aarschot zou er meer ruimte kunnen zijn voor elke mens en ontmoeting. Hoe willen wij samenleven met de nieuwe Vlamingen? Ik kies ervoor om diversiteit en migratie als een positieve kracht te beschouwen die onze samenleving vooruit helpt ipv om zeep helpt.

Kunnen wij onze ogen sluiten voor stijgende armoede? 1 op 6 Vlamingen komt niet rond. Kinderarmoede is in de voorbije 5 jaar met 14% toegenomen. Er slapen mensen in onze stad op straat! Ik aanvaard niet dat men de schuld bij de armen, vluchtelingen, werklozen, etc.legt. Wij zijn in een samenleving terecht gekomen die hard is voor de mens. Een samenleving die de zwakkere nog verder verarmt en verzwakt. Ik kies ervoor om mijn steentje bij te dragen aan betere kansen voor iedereen en de zwakkere te versterken. Betaalbare woningen, versterking van eenoudergezinnen, extra aandacht voor kinderen in armoede en anderstalige kinderen, integratie van nieuwkomers via sport, cultuur, ontmoeting, werk, renteloze leningen voor mensen in nood, onderwijskansen voor iedereen, etc. De stad kan veel doen om een duwtje in de rug te geven aan haar inwoners.

Ik wil een leefbare en gezonde (leef)omgeving, ik wil een stad waar mensen graag leven en samenkomen. Ik geloof dat het kan en daar wil ik aan werken.

Contactgegevens:

email: alona.lyubayeva@gmail.com

“een warme samenleving waarin iedereen kansen krijgt begint bij mezelf, mijn buurt, mijn straat, mijn stad”