Aarschot

Groen Aarschot streeft naar een duurzame en leefbare toekomst door het bevorderen van groene ruimte, duurzame mobiliteit en hernieuwbare energieSociale rechtvaardigheid is essentieel in onze visie, waarbij iedereen toegang moet hebben tot basisvoorzieningen en duurzame energie. Samen werken we aan een groen, inclusief en toekomstgericht Groot Aarschot.